Bảng giá xe nâng

KOMATSU 

CÁC HÃNG XE NÂNG  DÒNG XE NÂNG  SỨC NÂNG (KG) KIỂU VẬN HÀNH  CHIỀU CAO NÂNG (MM) NĂM SẢN XUẤT  XUẤT XỨ  GIÁ THAM KHẢO 
KOMATSU FD 15 - 15 -> 21 Dầu  1500 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 130tr - 250 tr 
KOMATSU FD 20 - 11-> 17 Dầu 2000 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 170tr - 240 tr 
KOMATSU FD 25 - 11 ->17 Dầu 2500 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 190 tr - 320tr 
KOMATSU FD30  - 11 -17 Dầu 3000 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 230tr - 350tr 

MITSUBISHI 

CÁC HÃNG XE NÂNG  DÒNG XE NÂNG  SỨC NÂNG (KG) KIỂU VẬN HÀNH  CHIỀU CAO NÂNG (MM) NĂM SẢN XUẤT  XUẤT XỨ  GIÁ THAM KHẢO 
MITSUBISHI FD15 Dầu 1500 KG  Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ120tr - 190tr 
MITSUBISHI FD20 Dầu 2000 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 - 2014 Nhật Bản  Từ 160tr -230tr 
MITSUBISHI FD25 Dầu 2500KG Ngồi Lái  3000mm Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 175tr - 310tr 

 NISSAN

CÁC HÃNG XE NÂNG  DÒNG XE NÂNG  SỨC NÂNG (KG) KIỂU VẬN HÀNH  CHIỀU CAO NÂNG (MM) NĂM SẢN XUẤT  XUẤT XỨ  GIÁ THAM KHẢO 
NISSAN FD 20 Dầu 2000 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 160tr -240tr 
NISSAN FD 25 Dầu 2500 KG  Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 185tr - 295tr 

TCM

CÁC HÃNG XE NÂNG  DÒNG XE NÂNG  SỨC NÂNG (KG) KIỂU VẬN HÀNH  CHIỀU CAO NÂNG (MM) NĂM SẢN XUẤT  XUẤT XỨ  GIÁ THAM KHẢO 
TCM FD15 Dầu 1500 KG  Ngồi Lái  3000mm  2008 Nhật Bản  Từ170tr -180tr  

 TOYOTA

CÁC HÃNG XE NÂNG  DÒNG XE NÂNG  SỨC NÂNG (KG) KIỂU VẬN HÀNH  CHIỀU CAO NÂNG (MM) NĂM SẢN XUẤT  XUẤT XỨ  GIÁ THAM KHẢO 
TOYOTA FD 15 Dầu 1500 KG  Ngồi Lái  3000mm Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 130tr - 250tr 
TOYOTA FD 20 Dầu 2000 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ170tr - 280tr 
TOYOTA FD 25 Dầu 2500 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 195tr -330tr 
TOYOTA FD 30 Dầu 3000 KG Ngồi Lái  3000mm  Từ 1995 -2014 Nhật Bản  Từ 250 tr - 350tr 
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
sitemap CÔNG TY TNHH XE NÂNG IDT VIỆT NAM © 2020 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

Hotline 0906305123